André Strömqvist » Medlemsregister

André Strömqvist

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Kulturmiljöspecialist Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation André Strömqvist Kulturmiljö AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Bergsmansgårdar, bruksmiljöer, kyrkogårdar, slottsparker, 1600-tal, 1700-tal, trädvårdsplaner, vårdprogram, kulturhistorisk värdering, traditionella metoder och material. Webbsida / Website: www.andrestromqvist.se