Catharina Nolin - Medlemsregister

Catharina Nolin

Foto av Catharina Nolin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Professor i konstvetenskap / Professor in Art History Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Universitetslektor och ämnesansvarig i ämnet Kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet / Senior lecturer and Head of Heritage studies at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University Webbsida / Website: http://www.su.se/profiles/nolin-1.184051

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification