Catharina Nolin » Medlemsregister

Catharina Nolin

Foto av Catharina Nolin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Professor i konstvetenskap / Professor in Art History Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Universitetslektor och ämnesansvarig i ämnet Kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet / Senior lecturer and Head of Heritage studies at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University Webbsida / Website: http://www.su.se/profiles/nolin-1.184051