Elin Sahlin » Medlemsregister

Elin Sahlin

Foto av Elin Sahlin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårds- och byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen Kronobergs län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturhistorisk värdering, fysisk planering, byggnadsminnen, kyrkogårdar, landskapsvård, kulturreservat, ängsfruktodlingar m mEli