Eva Grönwall » Medlemsregister

Eva Grönwall

Foto av Eva Grönwall
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårsingenjör och fil.mag. idéhistoria Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Park- och kyrkogårdshistoria, kulturmiljölagstiftning, förvaltningsfrågor