Katarina Saltzman » Medlemsregister

Katarina Saltzman

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Docent och universitetslektor Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Landskap, etnologi, natur/kultur, nutidshistoria, stad/land, kulturarvsskapande, villaträdgårdar