Katarina Saltzman - Medlemsregister

Katarina Saltzman

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Docent och universitetslektor Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Landskap, etnologi, natur/kultur, nutidshistoria, stad/land, kulturarvsskapande, villaträdgårdar

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification