Kristina Nilén » Medlemsregister

Kristina Nilén

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation WSP Sverige AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturmiljövård och restaurering, kulturhistoriska utredningar och planeringsunderlag, det gröna kulturarvet.