Kristina Nilén - Medlemsregister

Kristina Nilén

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation WSP Sverige AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturmiljövård och restaurering, kulturhistoriska utredningar och planeringsunderlag, det gröna kulturarvet.

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification