Lena Löfgren Uppsäll » Medlemsregister

Lena Löfgren Uppsäll

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Specialist landskap och park i statliga kulturmiljöer, landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Projektleder restaureringsprojekt, vårdprogram och vårdplaner, förundersökningar och förslagshandlingar, utredningar, skötsel-och trädplaner med mera vid Statens fastighetsverk, Kulturmiljöenheten Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Projektleda restaureringsprojekt från tidiga utredningsskeden, projektering, utförande, kontroll och besiktning, vårdprogram, åtgärdsplaner, skötselplaner, trädplaner med mera