Lena Löfgren Uppsäll - Medlemsregister

Lena Löfgren Uppsäll

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Specialist landskap och park i statliga kulturmiljöer, landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Projektleder restaureringsprojekt, vårdprogram och vårdplaner, förundersökningar och förslagshandlingar, utredningar, skötsel-och trädplaner med mera vid Statens fastighetsverk, Kulturmiljöenheten Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Projektleda restaureringsprojekt från tidiga utredningsskeden, projektering, utförande, kontroll och besiktning, vårdprogram, åtgärdsplaner, skötselplaner, trädplaner med mera

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification