Malin Augustsson - Medlemsregister

Malin Augustsson

Foto av Malin Augustsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Master of Science i kulturvård, trädgårdsmästare och designer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Trädgårdssalongen AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdens färg-, form- och rumslighet, trädgårdshistoria, trädgårdens kulturarv, renovera och rekonstruera trädgårdar, koloniträdgårdar, villaträdgårdar, modernismens trädgårdar, miljonprogrammets småhusträdgårdar

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification