Margrethe Floryan - Medlemsregister

Margrethe Floryan

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Fil. Dr/PhD, overinspektør Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Thorvaldsens museum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiske haver i Europa, haver og æstetisk teori, fredning af danske haver, rekonstruktion og genskabelse sf historiske haver, Icomos

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification