Patrik Olsson » Medlemsregister

Patrik Olsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Kulturgeograf Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Forskare Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Alléer, landskap, kulturarv, kulturhistoria, landskapsvård