Medlemsregister

Teija Alanko

Foto av Teija Alanko
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doctoral Student, Archaeobotany Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation University of Turku, Finland Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Archaeobotany, garden history, medieval and early modern periods, edible plants, medicinal plants, useful plants, historical archaeology

Anna Andréasson

Foto av Anna Andréasson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand, trädgårdsarkeologi och grönt kulturarv / PhD student, garden archaeology and green cultural heritage Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens historia / PhD student, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdsarkeologi, trädgårdsodlingens kulturhistoria, grön kulturmiljövård, historisk arkeologi / Garden archaeology, cultural history, green cultural heritage, historical archaeology Webbsida / Website: http://www.archaeology.su.se/forskning/vara-forskare/arkeologi/anna-andreasson-1.169424

Bengt Arvidsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Teol. dr., fil. kand. Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kulturhistorisk och teologisk forskning, egen verksamhet. Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Växtsymbolik, trädgårdssymbolik, blomsterspråk, naturens roll i det filosofiska och teologiska tänkandet Webbsida / Website: http://www.kulturteologisktforlag.se/Forskning.html

Malin Augustsson

Foto av Malin Augustsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Master of Science i kulturvård, trädgårdsmästare och designer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Trädgårdssalongen AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdens färg-, form- och rumslighet, trädgårdshistoria, trädgårdens kulturarv, renovera och rekonstruera trädgårdar, koloniträdgårdar, villaträdgårdar, modernismens trädgårdar, miljonprogrammets småhusträdgårdar

Eva Björkström

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Konstnär med intresse för trädgård Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Konst relaterad till det växande. Har ritat många privatträdgårdar. Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Sett många trädgårdar i Sverige och utomlands. Specialintresserad av sekelskiftesträdgårdar. Webbsida / Website: www.evabjorkstrom.se

Margrethe Floryan

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Fil. Dr/PhD, overinspektør Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Thorvaldsens museum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiske haver i Europa, haver og æstetisk teori, fredning af danske haver, rekonstruktion og genskabelse sf historiske haver, Icomos

Elin G. Håkansson

Foto av Elin G. Håkansson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Sekelskiftet 1900, trädgård och politik, genus, privatägda trädgårdar

Eva Glader

Foto av Eva Glader
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Pensionär Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Stadsbyggnad, stadens publika rum, boende, odling, lek

Mia Gröndahl

Foto av Mia Gröndahl
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Författare, journalist och fotograf Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Egen företagare Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Österlens trädgårdshistoria, historiska rosor Webbsida / Website: www.miagrondahl.com

Eva Grönwall

Foto av Eva Grönwall
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårsingenjör och fil.mag. idéhistoria Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Park- och kyrkogårdshistoria, kulturmiljölagstiftning, förvaltningsfrågor

Aja Guldåker

Foto av Aja Guldåker
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Arkeolog/Archaeology Project Officer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Historisk- och trädgårdsarkeolog på Kulturen i Lund (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) / Historical- and gardenarcheology Project Officer at Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Medeltid, Historisk arkeologi, trädgårdshistoria, trädgårdsarkeologi / Medieval, Historical Archaeology, garden history, garden archeology

Cecilia Hidén

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Hortonom, Agr. Lic. Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Hidén Konsult AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårds- och kyrkogårdshistoria, värmländska trädgårdar, träd, växtmaterial, vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner Webbsida / Website: www.hiden.se

Daniel Hofling

Foto av Daniel Hofling
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnads- och trädgårdsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Hofling Grön kulturmiljö Stockholms stadsmuseum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kyrkogårdar, modernismens parker, folkparker, 1800- och 1900-tal, antikvariska kunskapsunderlag, kulturhistorisk värdering, vård- och underhållsplaner, vårdprogram, trädvårdsplaner Webbsida / Website: www.gronkulturmiljo.se

Anna Jakobsson

Foto av Anna Jakobsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies FilDr/PhD, Universitetslektor/Senior lecturer, Landskapsarkitekt/Landscape Architect Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Undervisning och forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp / Research and teaching at The Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kurparker, brunnsparker, egnahemsträdgårdar, orangerier, Mollet, växtmaterial, trädgård och park som kulturarv spa parks, own-home gardens, orangeries, Mollet, plant material, gardens and parks as heritage Webbsida / Website: http://www.slu.se/anna-jakobsson

Andreas Johansson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt LAR/MSA Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Landskapsarkitekt och studiochef på Liljewall Arkitekter Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiska parker och landskap, stadsbyggnad, offentliga platser, agrarhistoria, markprojektering, gestaltning, vårdprogram, utredningar Webbsida / Website: www.liljewall.se

Pernilla Lindström

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Skellefteå museum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Byggnadsantikvarie med inriktning även mot trädgårdshistoriska uppdrag, norrländsk trädgårdshistoria som specialområde. Webbsida / Website: www.skellefteamuseum.se

Lena Löfgren Uppsäll

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Specialist landskap och park i statliga kulturmiljöer, landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Projektleder restaureringsprojekt, vårdprogram och vårdplaner, förundersökningar och förslagshandlingar, utredningar, skötsel-och trädplaner med mera vid Statens fastighetsverk, Kulturmiljöenheten Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Projektleda restaureringsprojekt från tidiga utredningsskeden, projektering, utförande, kontroll och besiktning, vårdprogram, åtgärdsplaner, skötselplaner, trädplaner med mera

Nora Lundqvist

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårdsingenjör med inriktning odling Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Trädgårdsmästare, Tycho Brahe museet, Landskrona museer, Landskrona stad Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Renässansträdgårdar, 1500-tal, Alkemi-astrologi-astronomi-jordisk astrologi, signaturlära, Tycho Brahe, medicinalväxter – medicinalhistoria, trädgårdsrekonstruktioner, kulturreliktväxter, trädgårdsväxternas kulturhistoria Webbsida / Website: www.tychobrahe.com

Catharina Malmberg-Snodgrass

Foto av Catharina Malmberg-Snodgrass
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Park och trädgårdsdesign Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation CMS Design Associates Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Inchbald School of Design London UK. Design av parker och trädgårdar. Webbsida / Website: www.cmsdesignassociates.com

Kristina Nilén

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation WSP Sverige AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturmiljövård och restaurering, kulturhistoriska utredningar och planeringsunderlag, det gröna kulturarvet.

Catharina Nolin

Foto av Catharina Nolin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Professor i konstvetenskap / Professor in Art History Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Universitetslektor och ämnesansvarig i ämnet Kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet / Senior lecturer and Head of Heritage studies at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University Webbsida / Website: http://www.su.se/profiles/nolin-1.184051

Boel Nordgren

Foto av Boel Nordgren
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårdsantikvarie, fil.mag. landskapsarkitektur Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Edlas have Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Husbehovsodling, självhushållning, landsbygdens mindre trädgårdar, sekelskiftet 1900, trädgårdsodlingens kulturhistoria, genushistoria Webbsida / Website: www.edlashave.se

Patrik Olsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Kulturgeograf Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Forskare Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Alléer, landskap, kulturarv, kulturhistoria, landskapsvård

Hanne Romanus

Foto av Hanne Romanus
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen, Skåne län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest fysisk planering, restaurering, rekonstruktion, medeltida trädgård, trädgårdsarkeologi, koloniträdgårdar, klosterträdgård / physical planning, restoration, reconstruction, medieval garden, garden archaeology

Elin Sahlin

Foto av Elin Sahlin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårds- och byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen Kronobergs län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturhistorisk värdering, fysisk planering, byggnadsminnen, kyrkogårdar, landskapsvård, kulturreservat, ängsfruktodlingar m mEli

Katarina Saltzman

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Docent och universitetslektor Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Landskap, etnologi, natur/kultur, nutidshistoria, stad/land, kulturarvsskapande, villaträdgårdar

Morgan Sjöberg

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Student Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Göteborgs universitet, Trädgårdens hantverk Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdshistoria och växtjägare

Carina Sjöholm

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Universitetslektor och docent i etnologi Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Privata trädgårdar, besöksträdgårdar, trädgårdsturism Webbsida / Website: http://www.ism.lu.se/carina-sjoholm

André Strömqvist

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnads- och trädgårdsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Sweco Architects studio Kulturmiljö Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Bergsmansgårdar, bruksmiljöer, kyrkogårdar, slottsparker, 1600-tal, 1700-tal, trädvårdsplaner, vårdprogram, kulturhistorisk värdering, traditionella metoder och material. Webbsida / Website: www.andrestromqvist.se

Torben Thim

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Arkitekt, billedkunster og forfatter Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Torben Thim & Co Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Havekunstens udviklingshistorie, haven i malerkunsten, renæssance, Frans Hals, rosens historie

Madeleine von Essen

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårdshistoriker/författare Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Frilans Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Documentation and restoration of historic gardens in Norway. Author of several books on this and related topics.

Kolbjörn Waern

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt, slottsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Waern Landskap AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiska trädgårdar och landskap, restaurering, utredning, markprojektering Webbsida / Website: www.waernlandskap.se

Tina Westerlund

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Fil. Dr. /PhD, universitetslektor/senior lecturer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Verksamhetsledare och forskare, Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Hantverk i kulturmiljövården, trädgårdshantverk som immateriellt kulturarv, förmedling av trädgårdsmästarkunskap/ craft in conservation, garden craft as intangible heritage, communication of knowledge in garden practice Webbsida / Website: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/tinawesterlund

Åsa Wilke

Foto av Åsa Wilke
Landskapsarkitekt Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Wi landskap Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturmiljövård, park- och trädgårdshistoria, kulturhistoriska dokumentationer, vårdprogram, renoveringar och rekonstruktioner. Webbsida / Website: www.wilandskap.se

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification