Medlemsporträtt #1: Sofia Cele

Hej Sofia Cele! Du är nytillträdd ordförande för Forum för trädgårdshistorisk forskning och först ut i vårt nya inslag med medlemsporträtt. Hur kommer det sig att du intresserat dig för trädgårdar och deras historia?

– Jag har älskat växter och trädgårdar sedan jag var barn. Äldre trädgårdar och växtmaterial har alltid varit särskilt lockande för mig, men också berättelserna och sammanhangen kopplade till dem. Jag har gått flera trädgårds- och designutbildningar i England där jag spenderat mycket tid. Jag har också arbetat med att rita trädgårdar åt privatpersoner och jobbat på handelsträdgård. Så det praktiska hantverket med växter och jord ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har i princip alltid jord under naglarna. Under åren har jag varit passionerad samlare av historiska rosor, narcisser och aklejor men även julrosor, aurikler, fuchsior och diverse annat inklusive äldre trädgårdslitteratur.

– Du är ju lektor och docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet där du också arbetar med trädgårdar och odling. Vad har din forskning handlat om?

– De senaste åren har jag hållit på med forskning dels om urban odling och dels om individens relation till sin privata trädgård. Det handlar om relationen mellan natur och konst, tidens och platsens betydelse och minnen knutna till växter och trädgårdar. Men också om livet, kärlek, sorg och hopp som människor berättar om när de talar om sina trädgårdar. Jag är också inriktad mot trädgårdens och de gröna miljöernas plats i samhällsstrukturen och hur vi tänker kring dem som en del av vår kultur och inom planeringsideologier genom tiden.

– Är det något särskilt område som du kommer ägna dig åt framöver?

– Ja, jag kommer bland annat att fokusera mer på hur det gröna kulturarvet hanteras inom samhällsplaneringen. Exploateringen av gröna miljöer gör mig väldigt bekymrad, men nästan lika skadligt kan ju felaktig skötsel och ren okunskap om de här miljöerna vara. Att gröna miljöer har så låg status i samhället provocerar mig oerhört, så det vore intressant att dyka ner lite djupare i det.  

– Du är ju också sedan hösten 2020 ny ordförande för Forum för trädgårdshistorisk forskning. Hur ser du på din roll, och på Forums verksamhet?

– Som ordförande vill jag arbeta för att Forum ska vara en mötesplats för forskare och praktiker med intresse för alla aspekter av trädgårdshistoria. Det är ett fält som inrymmer många olika aspekter, skalnivåer och perspektiv och de är alla relevanta för ämnet i stort. Eftersom jag står med ena foten i akademin och den andra i komposten så älskar jag den bredden! Forums huvudsakliga verksamhet är ju seminariet och bulletinen, men jag hoppas också kunna arbeta för lite tätare kontakt mellan medlemmarna. Kanske kan vi hjälpa varandra med forskningsrelaterade frågor eller praktiska problem?

Vill du komma i kontakt med Sofia? Då kan du mejla henne via e-postadressen sofia.cele (a) kultgeog.uu.se.

Kommentarer är stängda.