Välkommen till Forum för trädgårdshistorisk forskning!

Årsmöte 26/11 2020

Med anledning av det rådande läget har Styrelsen beslutat att årsmötet för Forum för trädgårdshistorisk forskning kommer äga rum online via mötesverktyget Zoom torsdagen den 26 november klockan 18:30-19:15 (möteslänk hittar du i ”Dagordning” i det mejl som gick ut till alla medlemmar den 26/10) med efterföljande föredrag och diskussion med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson och författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson. Föredraget kommer att vara öppet för allmänheten och sker också det via Zoom i direkt anslutning till årsmötet klockan 19:30-21:00 (se länk i inlägg till höger).

Som många av er vet firar Forum för trädgårdshistorisk forskning 25 år i år vilket vi i Styrelsen hade tänkt fira tillsammans med alla våra medlemmar i samband med årsmötet, men då det tidigt i våras stod klart att vi inte skulle kunna genomföra det på önskat sätt valde vi att skjuta på det till nästa år. Ytterligare information skickas ut när datum och program är fastställt.

Due to the current situation the Board has decided that the annual meeting for Garden History Forum will take place online through the meeting tool Zoom Thursday November 26th at 18:30-19:15 (a link can be found in the attached document ”Dagordning” in the e-mail that was sent out to all members on October 26th) followed by a talk by garden journalist Gunnel Carlson and author Elisabeth Svalin Gunnarsson. The talk will be a public talk and will also take place on Zoom directly after the annual meeting at 19:30-21:00 (you can find the link in the post in the right column).

As many of you know, this year it is 25 years since Garden History Forum was founded and we in the Board planned to celebrate this with all our members at the annual meeting. Due to the pandemic we realised that it would not be possible to make this happen, and we therefore decided to postpone the celebrations until next year. Further information will be distributed when dates and the programme is finalised.

Om / About

Forum för trädgårdshistorisk forskning är en förening och en tvärvetenskaplig sammanslutning av forskare, forskarstuderande och praktiker inom olika yrkeskategorier som har en inriktning mot, och ett stort engagemang för, trädgårdshistoriska frågor.

Föreningen bildades 1995 med syfte att verka för samarbete och vetenskapligt utbyte mellan forskare inom skilda discipliner i ämnet trädgårdshistoria och har idag drygt 80 medlemmar inom olika yrkeskategorier och discipliner. Vårt medlemsnätverk är framförallt nordiskt men har även medlemmar från andra delar av Europa.

Forum för trädgårdshistorisk forskning anordnar årliga seminarier och ger också ut Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (ISSN 1652-2362).

Garden History Forum is an interdisciplinary network for academics and professionals pursuing garden history research and/or work with historic gardens in different aspects. The network is mainly Nordic, but has members from other parts of Europe. Forum arranges annual seminars and publishes a bulletin (see link) with English summaries.