Välkommen till Forum för trädgårdshistorisk forskning!

Om / About

Forum för trädgårdshistorisk forskning är en förening och en tvärvetenskaplig sammanslutning av forskare, forskarstuderande och praktiker inom olika yrkeskategorier som har en inriktning mot, och ett stort engagemang för, trädgårdshistoriska frågor.

Föreningen bildades 1995 med syfte att verka för samarbete och vetenskapligt utbyte mellan forskare inom skilda discipliner i ämnet trädgårdshistoria och har idag drygt 80 medlemmar inom olika yrkeskategorier och discipliner. Vårt medlemsnätverk är framförallt nordiskt men har även medlemmar från andra delar av Europa.

Forum för trädgårdshistorisk forskning anordnar årliga seminarier och ger också ut Bulletin för trädgårdshistorisk forskning (ISSN 1652-2362).

Garden History Forum is an interdisciplinary network for academics and professionals pursuing garden history research and/or work with historic gardens in different aspects. The network is mainly Nordic, but has members from other parts of Europe. Forum arranges annual seminars and publishes a bulletin (see link) with English summaries.