Medlemsporträtt #2: André Strömqvist

Foto: Andreas Graveleij

Hej André Strömqvist! Du är ju välbekant som författare av trädgårdsböcker och är verksam som antikvarie. Du har varit medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning i många år, och sitter även i dess styrelse. Hur kommer det sig att du intresserat dig för trädgårdar och deras historia?
– Jag växte upp i ett bostadsområde med egnahem från 1920-talet och villor från 1970. Jag var så fascinerad av de äldre grannarna i tjugotalshusen som var nästintill självförsörjande på grönsaker, potatis, frukt och bär, medan vi i sjuttiotalshusen köpte allt i mataffären. Jag brukade hälsa på de äldre grannarna, som berättade om sina trädgårdar och odlingar. Med mig hem fick jag ofta någon växt. Jag har faktiskt fortfarande kvar en ros som jag hämtade vid en ödetomt när jag var i tioårsåldern.

– Ditt jobb som byggnads- och trädgårdsarkivarie verkar vara ganska varierat, hur ser dina uppdrag ut?
– Jag jobbar framförallt med olika typer av planer för vården av olika kulturhistoriskt värdefulla miljöer, mest trädgårdar, parker och kyrkogårdar men även byggnader. Det innebär att jag samlar information om platsens historia och undersöker tillståndet idag. Utifrån historien och dagsläget formulerar jag sedan en kulturhistorisk värdering och en målsättning för framtiden. För att få en riktigt bra plan är det viktigt att göra arbetet tätt tillsammans med dem som äger och använder miljön samt andra specialister.

– Är det något särskilt område som du kommer ägna dig åt framöver?
– Jag har nyss lämnat manus till min nästa bok Handbok för en gammal trädgård som kommer ut på Norstedts förlag till våren. Den beskriver dels hur man lär känna sin trädgård genom att läsa spår i den och hitta kartor, bilder och andra källor i arkiv, dels hur man vårdar en gammal trädgård. Jag har arbetat med boken sedan 2018, så det var en väldigt skön känsla att lämna manus!

– Du slutar i styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning efter över 15 år. Hur ser du på Forums verksamhet?
– Trädgårdhistoria och gamla trädgårdar är ett område som spänner över många olika teoretiska och praktiska kunskapsområden. Det här gör Forums funktion som mötesplats för personer med vitt skilda kompetenser, men med ett gemensamt intresse för gamla trädgårdar, mycket viktig.

Vill du komma i kontakt med André? Då kan du mejla honom via e-postadressen andre (a) andrestromqvist.se

Kommentarer är stängda.