buy Amoxicillin online buy Fluoxetine buy Zyban online buy Cozaar without prescription buy ventolin online buy Sildenafil no prescription buy Pepcid no prescription Kamagra no prescription Canadian Healthcare buy Aciphex online Strattera buy zoloft without prescription

Medlemsregister

Teija Alanko

Photo of Teija Alanko
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doctoral Student, Archaeobotany Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation University of Turku, Finland Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Archaeobotany, garden history, medieval and early modern periods, edible plants, medicinal plants, useful plants, historical archaeology

Anna Andréasson

Photo of Anna Andréasson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand, trädgårdsarkeologi och grönt kulturarv / PhD student, garden archaeology and green cultural heritage Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens historia / PhD student, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdsarkeologi, trädgårdsodlingens kulturhistoria, grön kulturmiljövård, historisk arkeologi / Garden archaeology, cultural history, green cultural heritage, historical archaeology Webbsida / Website: http://www.archaeology.su.se/forskning/vara-forskare/arkeologi/anna-andreasson-1.169424

Bengt Arvidsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Teol. dr., fil. kand. Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kulturhistorisk och teologisk forskning, egen verksamhet. Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Växtsymbolik, trädgårdssymbolik, blomsterspråk, naturens roll i det filosofiska och teologiska tänkandet Webbsida / Website: http://hem.bredband.net/tdbengt/Forskning.html

Eva Björkström

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Konstnär med intresse för trädgård Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Konst relaterad till det växande. Har ritat många privatträdgårdar. Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Sett många trädgårdar i Sverige och utomlands. Specialintresserad av sekelskiftesträdgårdar. Webbsida / Website: www.evabjorkstrom.se

Elin G. Håkansson

Photo of Elin G. Håkansson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Sekelskiftet 1900, trädgård och politik, genus, Rudolf Abelin, privata trädgårdar

Eva Grönwall

Photo of Eva Grönwall
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårsingenjör och fil.mag. idéhistoria Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Park- och kyrkogårdshistoria. kulturmiljölagstiftning, förvaltningsfrågor

Aja Guldåker

Photo of Aja Guldåker
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Arkeolog/Archaeology Project Officer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Historisk- och trädgårdsarkeolog på Kulturen i Lund (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) / Historical- and gardenarcheology Project Officer at Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Medeltid, Historisk arkeologi, trädgårdshistoria, trädgårdsarkeologi / Medieval, Historical Archaeology, garden history, garden archeology

Daniel Hofling

Photo of Daniel Hofling
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårds- och byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation André Strömqvist Kulturmiljö AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kyrkogårdar, folkparker, kulturhistorisk värdering, trädvårdsplaner, vårdprogram, trädgårdshistoria, landskap.

Anna Jakobsson

Photo of Anna Jakobsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies FilDr/PhD, Universitetslektor/Senior lecturer, Landskapsarkitekt/Landscape Architect Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Undervisning och forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp / Research and teaching at The Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kurparker, brunnsparker, egnahemsträdgårdar, orangerier, Mollet, växtmaterial, trädgård och park som kulturarv spa parks, own-home gardens, orangeries, Mollet, plant material, gardens and parks as heritage Webbsida / Website: http://www.slu.se/anna-jakobsson

Catharina Nolin

Photo of Catharina Nolin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Docent / Associate Professor in Art History Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Universitetslektor och ämnesansvarig i ämnet Kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet / Senior lecturer and Head of Heritage studies at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University Webbsida / Website: http://www.su.se/profiles/nolin-1.184051

Patrik Olsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Kulturgeograf Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Forskare Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Alléer, landskap, kulturarv, kulturhistoria, landskapsvård

Hanne Romanus

Photo of Hanne Romanus
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen, Skåne län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest fysisk planering, restaurering, rekonstruktion, medeltida trädgård, trädgårdsarkeologi, koloniträdgårdar, klosterträdgård / physical planning, restoration, reconstruction, medieval garden, garden archaeology

Elin Sahlin

Photo of Elin Sahlin
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårds- och byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen Kronobergs län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kulturhistorisk värdering, fysisk planering, byggnadsminnen, kyrkogårdar, landskapsvård, kulturreservat, ängsfruktodlingar m mEli

Katarina Saltzman

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Docent och universitetslektor Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Landskap, etnologi, natur/kultur, nutidshistoria, stad/land, kulturarvsskapande, villaträdgårdar

Carina Sjöholm

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Universitetslektor och docent i etnologi Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Privata trädgårdar, besöksträdgårdar, trädgårdsturism Webbsida / Website: http://www.ism.lu.se/carina-sjoholm

André Strömqvist

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Kulturmiljöspecialist Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation André Strömqvist Kulturmiljö AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Bergsmansgårdar, bruksmiljöer, kyrkogårdar, slottsparker, 1600-tal, 1700-tal, trädvårdsplaner, vårdprogram, kulturhistorisk värdering, traditionella metoder och material. Webbsida / Website: www.andrestromqvist.se

Madeleine von Essen

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårdshistoriker/författare Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Frilans Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Documentation and restoration of historic gardens in Norway. Author of several books on this and related topics.

Kolbjörn Waern

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt, slottsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Waern Landskap AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiska trädgårdar och landskap, restaurering, utredning, markprojektering Webbsida / Website: www.waernlandskap.se