Tina Westerlund - Medlemsregister

Tina Westerlund

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Fil. Dr. /PhD, universitetslektor/senior lecturer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Verksamhetsledare och forskare, Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Hantverk i kulturmiljövården, trädgårdshantverk som immateriellt kulturarv, förmedling av trädgårdsmästarkunskap/ craft in conservation, garden craft as intangible heritage, communication of knowledge in garden practice Webbsida / Website: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/tinawesterlund

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification