Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning består av

Ordförande: Sofia Cele
Vice ordförande: Elin G. Håkansson
Sekreterare: Pernilla Lindström
Kassör: Tina Westerlund
Ledamöter: Anna Lindgren, Katarina Ottosson och Joakim Seiler
Adjungerad ledamot: Anna Andréasson Sjögren

Om du vill komma i kontakt med någon av styrelsens medlemmar kommer du inom kort att hitta kontaktuppgifter under rubriken ”Medlemsregister” ovan.