Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning

Styrelsens sammansättning 2018/2019

Styrelsen för FORUM för trädgårdshistorisk forskning består av

Ordförande: Anna Jakobsson
Vice ordförande: Patrik Olsson
Sekreterare: André Strömqvist
Kassör: Aja Guldåker
Ledamöter: Sofia Cele, Elin G Håkansson och Tina Westerlund

Om du vill komma i kontakt med någon av styrelsens medlemmar kommer du inom kort att hitta kontaktuppgifter under rubriken ”Medlemsregister” ovan.