Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning

Styrelsens sammansättning 2017-2018

Styrelsen för FORUM för trädgårdshistorisk forskning består av

Ordförande: Anna Jakobsson
Vice ordförande: Katarina Saltzman till och med juni 2018, André Strömqvist från och med juni 2018
Sekreterare: Sofia Cele
Kassör: Aja Guldåker
Ledamöter: Elin G Håkansson, Patrik Olsson och André Strömqvist/Katarina Saltzman

Om du vill komma i kontakt med någon av styrelsens medlemmar kommer du inom kort att hitta kontaktuppgifter under rubriken ”Forskarregister” ovan.