Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning

Styrelsens sammansättning 2021/2022

Styrelsen för Forum för trädgårdshistorisk forskning består av

Ordförande: Sofia Cele
Vice ordförande: Joakim Seiler
Sekreterare: Pernilla Lindström
Kassör: Katarina Wedelsbäck-Bladh
Ledamöter: Elin G. Håkansson, Katarina Ottosson och Tina Westerlund

Om du vill komma i kontakt med någon av styrelsens medlemmar kommer du inom kort att hitta kontaktuppgifter under rubriken ”Medlemsregister” ovan.