Forum för trädgårdshistorisk forsknings historia

Forum för trädgårdshistorisk forskning grundades i Lund 1995 av Lena Landgren, Åsa Ahlklo och Åsa Ahrland, alla forskarstuderande inom det trädgårdshistoriska området. Syftet var att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk för såväl svenska som utländska forskare inom ämnet trädgårdshistoria. Det första seminariet samma år samlade ett fyrtiotal deltagare inom en rad olika discipliner som fick utgöra grunden för föreningen. Därefter har inval tillämpats för medlemskap.

Föreningen har gästats av flera internationella forskare, såsom professor Erik de Jong, Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture (New York), som 1995 talade om The Dutch formal garden in the 17th and 18th centuries, professor Joachim Wolschke-Bulmahn vid Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur (Hannover) och fil. dr Maunu Häyrynen från Helsingfors Tekniska Högskola som 1998 behandlade temat New aspects on Public Parks. Parks and park design in northern Europe 1890-1945 och Michel Conan, nuvarande föreståndare för landskapsavdelningen vid Dumbarton Oaks (Washington DC) som vid ett seminarium 2000 diskuterade internationell och  nordisk forskning. År 2000 publicerade föreningen Nordisk trädgårdshistorsk forskning presenterad vid Krapperupsseminariet 1997 i vilken ett flertal forskningsprojekt presenteras.