Aja Guldåker » Medlemsregister

Aja Guldåker

Foto av Aja Guldåker
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Arkeolog/Archaeology Project Officer Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Historisk- och trädgårdsarkeolog på Kulturen i Lund (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) / Historical- and gardenarcheology Project Officer at Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Medeltid, Historisk arkeologi, trädgårdshistoria, trädgårdsarkeologi / Medieval, Historical Archaeology, garden history, garden archeology