Boel Nordgren » Medlemsregister

Boel Nordgren

Foto av Boel Nordgren
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Trädgårdsantikvarie, fil.mag. landskapsarkitektur Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Edlas have Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Husbehovsodling, självhushållning, landsbygdens mindre trädgårdar, sekelskiftet 1900, trädgårdsodlingens kulturhistoria, genushistoria Webbsida / Website: www.edlashave.se