Daniel Hofling - Medlemsregister

Daniel Hofling

Foto av Daniel Hofling
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnads- och trädgårdsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Hofling Grön kulturmiljö Stockholms stadsmuseum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kyrkogårdar, modernismens parker, folkparker, 1800- och 1900-tal, antikvariska kunskapsunderlag, kulturhistorisk värdering, vård- och underhållsplaner, vårdprogram, trädvårdsplaner Webbsida / Website: www.gronkulturmiljo.se

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification