Daniel Hofling » Medlemsregister

Daniel Hofling

Foto av Daniel Hofling
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnads- och trädgårdsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Stockholms stadsmuseum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kyrkogårdar, folkparker, kulturhistorisk värdering, vård- och underhållsplaner, trädvårdsplaner, vårdprogram, trädgårdshistoria