Kolbjörn Waern » Medlemsregister

Kolbjörn Waern

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt, slottsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Waern Landskap AB Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Historiska trädgårdar och landskap, restaurering, utredning, markprojektering Webbsida / Website: www.waernlandskap.se