Bengt Arvidsson » Medlemsregister

Bengt Arvidsson

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Teol. dr., fil. kand. Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Kulturhistorisk och teologisk forskning, egen verksamhet. Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Växtsymbolik, trädgårdssymbolik, blomsterspråk, naturens roll i det filosofiska och teologiska tänkandet Webbsida / Website: http://hem.bredband.net/tdbengt/Forskning.html