Hanne Romanus - Medlemsregister

Hanne Romanus

Foto av Hanne Romanus
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen, Skåne län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest fysisk planering, restaurering, rekonstruktion, medeltida trädgård, trädgårdsarkeologi, koloniträdgårdar, klosterträdgård / physical planning, restoration, reconstruction, medieval garden, garden archaeology

Medlemsregister

För dig som är medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning finns möjlighet att finnas med i vårt medlemsregister. För att dina uppgifter ska listas fyller du i formuläret nedan. OBSERVERA! Detta är inte ett formulär för att ansöka om medlemsskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning, inskickade uppgifter som inte kan verifieras mot vår matrikel publiceras inte.

Uppgifter till medlemsregister / Info to membership list

  • Obligatoriska fält är markerade med *. / Required fields are marked with *.
 

Verification