Hanne Romanus » Medlemsregister

Hanne Romanus

Foto av Hanne Romanus
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Landskapsarkitekt Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Länsstyrelsen, Skåne län Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest fysisk planering, restaurering, rekonstruktion, medeltida trädgård, trädgårdsarkeologi, koloniträdgårdar, klosterträdgård / physical planning, restoration, reconstruction, medieval garden, garden archaeology