Pernilla Lindström » Medlemsregister

Pernilla Lindström

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Byggnadsantikvarie Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Skellefteå museum Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Byggnadsantikvarie med inriktning även mot trädgårdshistoriska uppdrag, norrländsk trädgårdshistoria som specialområde. Webbsida / Website: www.skellefteamuseum.se