Anna Jakobsson » Medlemsregister

Anna Jakobsson

Foto av Anna Jakobsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies FilDr/PhD, Universitetslektor/Senior lecturer, Landskapsarkitekt/Landscape Architect Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Undervisning och forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp / Research and teaching at The Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kurparker, brunnsparker, egnahemsträdgårdar, orangerier, Mollet, växtmaterial, trädgård och park som kulturarv spa parks, own-home gardens, orangeries, Mollet, plant material, gardens and parks as heritage Webbsida / Website: http://www.slu.se/anna-jakobsson