buy Amoxicillin online buy Fluoxetine buy Zyban online buy Cozaar without prescription buy ventolin online buy Sildenafil no prescription buy Pepcid no prescription Kamagra no prescription Canadian Healthcare buy Aciphex online Strattera buy zoloft without prescription

Anna Jakobsson » Medlemsregister

Anna Jakobsson

Photo of Anna Jakobsson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies FilDr/PhD, Universitetslektor/Senior lecturer, Landskapsarkitekt/Landscape Architect Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Undervisning och forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp / Research and teaching at The Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Kurparker, brunnsparker, egnahemsträdgårdar, orangerier, Mollet, växtmaterial, trädgård och park som kulturarv spa parks, own-home gardens, orangeries, Mollet, plant material, gardens and parks as heritage Webbsida / Website: http://www.slu.se/anna-jakobsson