Carina Sjöholm » Medlemsregister

Carina Sjöholm

No Photo Available
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Universitetslektor och docent i etnologi Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Privata trädgårdar, besöksträdgårdar, trädgårdsturism Webbsida / Website: http://www.ism.lu.se/carina-sjoholm