buy Amoxicillin online buy Fluoxetine buy Zyban online buy Cozaar without prescription buy ventolin online buy Sildenafil no prescription buy Pepcid no prescription Kamagra no prescription Canadian Healthcare buy Aciphex online Strattera buy zoloft without prescription

Anna Andréasson » Medlemsregister

Anna Andréasson

Photo of Anna Andréasson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand, trädgårdsarkeologi och grönt kulturarv / PhD student, garden archaeology and green cultural heritage Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens historia / PhD student, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdsarkeologi, trädgårdsodlingens kulturhistoria, grön kulturmiljövård, historisk arkeologi / Garden archaeology, cultural history, green cultural heritage, historical archaeology Webbsida / Website: http://www.archaeology.su.se/forskning/vara-forskare/arkeologi/anna-andreasson-1.169424