Anna Andréasson » Medlemsregister

Anna Andréasson

Foto av Anna Andréasson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand, trädgårdsarkeologi och grönt kulturarv / PhD student, garden archaeology and green cultural heritage Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens historia / PhD student, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Trädgårdsarkeologi, trädgårdsodlingens kulturhistoria, grön kulturmiljövård, historisk arkeologi / Garden archaeology, cultural history, green cultural heritage, historical archaeology Webbsida / Website: http://www.archaeology.su.se/forskning/vara-forskare/arkeologi/anna-andreasson-1.169424