Elin G. Håkansson » Medlemsregister

Elin G. Håkansson

Foto av Elin G. Håkansson
Titel, yrke eller huvudämne för studier / Title, profession or main field of studies Doktorand Sysselsättning och arbetsplats / Occupation and affiliation Doktorand i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet Specialkompetens- och intresseområden / Special competence and fields of interest Sekelskiftet 1900, trädgård och politik, genus, Rudolf Abelin, privata trädgårdar