Digtalt årsmöte och seminarium 2022

Årets seminarium har titeln: I skuggan av byggnaden: de gröna kulturmiljöernas status som kulturarv och kommer äga rum digitalt via mötesverktyget Zoom (ytterligare information nedan).

De gröna kulturmiljöerna är en hotad del av vårt kulturarv. I seminariet belyser vi frågan om varför det gröna kulturarvet hamnar i skymundan och vad som krävs för att stärka kunskapen och skyddet av våra gröna kulturmiljöer. 

Vi diskuterar vad som behövs för att intresset, kunskapen och viljan att arbeta med att bevara det gröna kulturarvet ska öka. Vilka mekanismer formar det gröna kulturarvets status i samhället och inom kulturmiljövården? Hur ser situationen ut idag och vilka konsekvenser får det för bevarandet av historiska parker och trädgårdar? Hur kan vi förbättra de gröna kulturmiljöernas position i Sverige? Det handlar i hög grad om trädgårdskulturens status i samhället, i samhällsplanering och inom kulturmiljövården.

Det kommer vara både föreläsningar och tid för diskussion och kunskapsutbyten i det digitala mötesverktyget Zoom.

Anmälan görs via ´länken https://forms.gle/QYLU7ntGV22y7hWBA senast den 5 oktober. Därefter kommer du erhålla länken till seminariet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen genom Sofia Cele