Årsmöte och seminarium 2019: Begravningsplatsernas gröna kulturarv – historia, nuläge och framtid

Datum: 3-4 oktober 2019
Plats: Muninhuset, Strandbodgatan 1, Uppsala

Flera av Forums medlemmar arbetar med historiska dokumentationer, trädvårdsplaner, skötsel- och vårdplaner för kyrkogårdar. Därför är det ständigt aktuellt att diskutera olika dagsaktuella exempel på detta, samtidigt som vi vill erbjuda en djupdykning i historien och en framåtblick. Årets seminarium handlar om olika växtval på kyrkogårdar och begravningsplatser, växternas hantering och tankar kring begravningsplatsernas bevarande generellt; igår, idag och i framtiden. Vi gör ett försök till att presentera hur nuläget och framtiden ser ut för begravningsplatsernas gröna kulturarv, utifrån olika perspektiv.

De individuella föredragen kommer att ta upp exempel på historisk hantering och skötsel av enskilda växtslag, arbete med vårdplaner och forskning kring växtanvändningen på begravningsplatser samt reflektioner kring olika bevarandefokus över tid. Just denna gång kommer vi främst att ta upp exempel från Sverige. Trots årets Sverigefokus, så välkomnar vi en diskussion kring hanteringen av begravningsplatser i övriga Norden likaväl.

Väl mött!

/Forums styrelse

PROGRAM

[PDF-version av programmet hittar du här]

Torsdag 3 oktober – Seminarium (föredragen kommer hållas på svenska)

09:00-09:45Årsmöte för medlemmar i Forum för trädgårdshistorisk forskning
Strandbodgatan 1, Muninhuset, Uppsala 
09:50-10:30Registrering och kaffe/te 
10:30-10:40                      Introduktion och välkomna
Anna Jakobsson, ordförande i Forum för trädgårdshistorisk forskning 
10:40-11:20”Utmarkens tallskog som Skogskyrkogårdens och förorterna arkitektoniska ryggrad”
Maria Westerdahl, Egen verksamhet, tidigare Sweco architects Kulturmiljö 
11:20-12:00”Inte bara städsegrönt och lindar – perenner och rosor på gravplatser”
Henrik Morin, Programmet för Odlad Mångfald (POM), SLU 
12:00-13:00Lunch 
13:00-13:40Rundvandring på egen hand i Stadsträdgården och Slottsparken 
13:40-14:20”Bevara granhäcken? Kunskap om skötsel i historiska anläggningar”
Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 
14:20-15:00”Arbetet med Sandsborgskyrkogårdens vård- och underhållsplan”
Daniel Hofling, Stadsmuseet i Stockholm 
15:00-15:40Kaffe/te
15:40-16:20”Fokus för bevarandearbetet på kyrkogårdar och begravningsplatser – historia, nuläge och framtid”
Hanna Gelotte Fernandez, Tyréns, tidigare handläggare i kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms Län 
16:20-17:00”Från betesmark till fristad – framtidsperspektiv på kyrkogårdens gröna rum”
Lilly Kristensen, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO 
17:00-17:30Frågor till föredragshållarna, samt diskussion och sammanfattning av dagen 
19:00Middag till självkostnadspris, registrering görs i anmälningslänken. Restaurang och meny annonseras längre fram 

Fredag 4 oktober – Exkursion

Uppsamling vid Uppsala Centralstation kl 9:00
Rundtur med buss väster och norr om Uppsala.
Exkursionen avslutas senast kl 16:00 vid Uppsala centralstation

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

The fee includes seminar, lunch+coffee both days and the excursion / Avgiften inkluderar deltagaravgift för seminariet, lunch och fika 3 och 4 oktober samt exkursion 4 oktober.

The fee/Anmälningsavgiften är

Members/medlemmar, 660 SEK // Non-members /icke-medlemmar, 900 SEK. Both registration and payment via web link /Anmälan och betalning görs samtidigt via:https://magnetevent.se/Event/begravningsplatsernas-grona-kulturarv—historia-nulage-och-framtid-30940/, senast fredagen den 20 september, 2019.

Om du ännu inte är medlem, men gärna vill bli det, så behöver du kontakta styrelsen i god tid före seminariet. Årsavgiften för medlemskap är 350 SEK. Ansök om medlemskap i Forum för  trädgårdshistorisk forskning via www.gardenhistoryforum.org  

För frågor/Questions: gardenhistoryforum@gmail.com

Kommentarer är stängda.