New aspects on the Public park. Parks and Park design in northern Europe 1890-1945

Maunu Häyrynen och Joachim Wolschke-Bulmahn,
Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
(8-10 april 1998)

Kommentarer är stängda.