Seminarium och årsmöte på Fredriksdal 28 oktober 2016/Seminar and annual meeting at Fredriksdal Oct 28 2016

Välkomna till FORUMs för trädgårdshistorisk forskning årliga seminarium 28 oktober 2016!

Welcome to FORUM for Garden History’s annual meeting and seminar October 28, 2016!

Vi inleder som vanligt med årsmöte för våra medlemmar och därefter följer ett spännande seminarium på temat Friluftsmuseer, dit alla intresserade är välkomna att anmäla sig. I år är vi stolta över att kunna presentera föredragshållare från England, Sverige, Danmark och Norge och en personlig och insatt guidning av delar av Fredriksdals trädgårdar. Nedan hittar du en mer detaljerad presentation av temat och seminarieprogrammet. I år kan medlemmar registrera sig för halva seminarieavgiften, vilket vi tackar bidrag från Kungliga patriotiska sällskapet för!

We start with an annual meeting for all members and continue the day with a special seminar on the theme Open Air Museums, to which all interested are welcome to register. This year we proudly present keynote speakers and special presentations from England, Sweden, Denmark and Norway and a guided tour of the gardens at Fredriksdal. You can find a more detailed presentation of the theme and the seminar program below. This year all members can register to a reduced fee, thanks to Kungliga Patriotiska sällskapet.

The keynote lectures of the day:

  • Dr Danae Tankard, Historian, Weald & Downland Open Air Museum & Senior Lecturer in History, University of Chichester
  • Katarina Frost, President of the Association of European Open Air Museums, Museum Director at Vallby Open-Air museum, Sweden, and Garden Archaeologist

Special presentations by:

  • Bjørn Anders Fredriksen, PhD, landscape architect, head of The University Park, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway & Monica Mørch, historian and conservator at The Norwegian Museum of Cultural History, Bygdøy, Oslo
  • Mari Marstein, conservator and gardener at Gamle Hvam Museum, Akershus, Norway
  • Tove Engelhardt Mathiassen, curator at Den Gamle By, National Open Air Museum of Urban History and Culture, Aarhus, Denmark

Program/Programme: Invitation and programme_Forum at FREDRIKSDAL 2016

Skicka gärna vidare inbjudan!

Feel free to forward the invitation!

Have a nice summer!

/Styrelsen i FORUM för trädgårdshistorisk forskning

Kommentarer är stängda.