Tycho Brahes Uraniborg

Kjell Lundquist och Kenneth Lorentzon, Alnarp, samt exkursion till Ven.

(31 maj och 1 juni 1996)

Kommentarer är stängda.