Vatten i Parker och Trädgårdar ur idéhistoriskt, tekniskt, estetiskt och juridiskt perspektiv

I samband med föreningens årsmöte ägde Forums årliga seminarium rum. Med strax under fyrtio deltagare som rest till Alnarp från Norge, Danmark och olika platser i Sverige var årets deltagande mycket högt. Föreläsare var Bengt Arvidsson, Anna Jacobsson, Staffan Michelsen, Magnus Olausson, Steven Scrivens och Kenneth Olwig. Program

(9 november 2004).

Kommentarer är stängda.