Föredrag med Gunnel Carlson och Elisabeth Svalin Gunnarsson 26/11 2020

Kära medlemmar,  
På torsdag är det dags för Forum för trädgårdshistorisk forsknings årsmöte via mötesverktyget Zoom (se tidigare utskick för dagordning och tidigare protokoll). Som tidigare annonserats har vi i samband med det har vi bjudit in till ett publikt föredrag med Gunnel Carlson och Elisabeth Svalin Gunnarsson klockan 19:30-21:00 (se inbjudan i den bifogade filen), en inbjudan ni gärna får sprida vidare. Årsmötet och föredraget har separata möteslänkar enligt nedan.

Föredrag (19:30-21:00) https://uu-se.zoom.us/j/67716603417
Lösenord: 001231

Välkomna!

/Styrelsen

Dear members,
On Thursday it is time for the annual meeting of Garden History Forum, taking place on the meeting tool Zoom (see earlier e-mail for meeting agenda and protocol). As we have informed earlier, the meeting will be followed by a public talk in Swedish by garden journalist Gunnel Carlson and author Elisabeth Svalin Gunnarsson at 19:30-21:00 (see invitation in the attached file, which you are most welcome to spread). The meetings have separate meeting links as below.

Public talk (19:30-21:00), in Swedish https://uu-se.zoom.us/j/67716603417
Pin: 001231

Welcome!

/The Board

Kommentarer är stängda.