Inspelat föredrag med Gunnel Carlson och Elisabeth Svalin Gunnarsson

Nu har det inspelade föredraget med Gunnel Carlson och Elisabeth Svalin Gunnarsson blivit tillgängligt! Föredraget hölls via Zoom som en del av ett offentligt program i samband med Forums årsmöte 2020.

Under föredraget ställdes frågor om litteratur för den som är intresserad av trädgårdshistoria och vi lovade att lista ett urval av några böcker. Denna lista är på intet sätt komplett, utan är tänkt att locka till vidare läsning. Flera av dem är tyvärr slut på förlag, men finns att låna på bibliotek eller köpa på antikvariat.

Forum för trädgårdshistorisk forskning publicerar varje år Bulletin för trädgårdshistorisk forskning där föregående års seminarier och ny forskning presenteras. Där finns också recensioner och ny litteratur på området. Tidigare nummer av Bulletinen i PDF-format för nedladdning hittar du här på vår webbsida.

Riksantikvarieämbetet har en rad publikationer som är intressanta (finns för nedladdning på raa.se under ”publikationer” samt i nätbokhandlar) . Som exempel kan nämnas: Gamla trädgårdsväxter: nyttans och nöjets biologiska kulturarv (2014) . 

Det arbetas också med ett översiktsverk om svensk trädgårdshistoria i tre delar som publiceras genom ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien C. F. Lundströms stiftelse och Stiftelsen Lagersberg.

Litteraturtips

Den osynliga handen. Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige, Åsa Ahrland (2005), Carlsson. 

Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år, Thorbjörn Andersson, Tove Jonstoij, Kjell Lundquist (2000), Byggförlaget.  

Europas trädgårdar, Anna-Maria Blennow (1995 / 2009), Signum

Vardagens paradis, Anna-Maria Blennow och Olle Svedberg (1991), Signum

Gömda växter i glömda trädgårdar, Birgitta Carlberg (1988), Wahlström & Widstrand

Trädgårdsväxternas historia, Per Christensen (1994), Ica bokförlag

Den gyllene trädgården. Trädgårdskonstens idé- och kulturhistoria. Från Adam till Örtagård. Sten och Katarina Dunér (2001), Prisma  

Tusen år i trädgården: från sörmländska herrgårdar och bakgårdar, Maria Flinck (1994), Tidens förlag

En kåhtäppa eij att räkna: köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem, Karin Hallgren (2016), avhandling, Uppsala: SLU, http://pub.epsilon.slu.se/13679

”Barbariska trädgårdsmästare: nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till 1200-talets slut, Fornvännen 2010 (105:4), s 265-280.

Trädgårdskonstens historia 3000 år, Penelope Hobhouse (2004), Natur och kultur. (finns även på engelska)

Bevara och sköta en gammal trädgård, Christina Ilminge (2002), Prisma.

Landscape of Man. Shaping the environment from prehistory to the present day, Jeffrey Jellicoe och Susan Jellicoe ( 1995, tredje upplagan), Thames & Hudson.

Om vintern bruka de mycket kål och ärtor. Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år, Helena Kåks (2017, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund

Bidrag till kännedomen om begreppet trädgård och om trädgårdsväxternas historia i Sverige, Kjell Lundquist (2000), licentiatavhandling, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp

Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet, Catharina Nolin (1999), avhandling, Byggförlaget   

”Trädgårdsmästarinnans otrampade stig. Trädgårdsodlingens roll inom kvinnorörelsen och kvinnors väg in i trädgårdsbranschen 1859-1923”, Boel Nordgren (2019), RIG 2019:3

En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län, Inger Olausson (2014), Uppsala: SLU, https://pub.epsilon.slu.se/11136/

Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, Magnus Olausson (1993 / 2001), Byggförlaget 

Den gröna labyrinten. Labyrinter i trädgårdar och i människans historia, Elisabeth Svalin (1999), Ica bokförlag

European Gardens. History, Philosophy and Design, Tom Turner (2011), Routledge

Villaträdgårdens historia. 150-årigt perspektiv, Åsa Wilke (2006), Prisma 

Kommentarer är stängda.