Trädgård och politik

| Inga kommentarer

Microsoft Word - seminarieprogramTrädgårdochpolitik_utskick22aFORUM för trädgårdshistorisk forskning kommer i år att hålla sitt årsmöte med seminarium i Göteborg den 3-4 oktober, på temat Trädgård & politik. Första dagen ägnas åt föredrag och diskussioner, och andra dagen åt en exkursion med anknytning till temat.

I ett historiskt perspektiv finns många kopplingar mellan trädgårdskultur och politik. Olika tiders politiska diskurser har haft stort inflytande över estetik och utformning, av användning och plane- ring av trädgårdar och parker. Detta har kommit till uttryck på en mängd olika sätt, inte minst i städernas trädgårdsmiljöer, vilket kommer att speglas i flera av inslagen under årets seminarium. Seminariet kommer särskilt att belysa relationer mellan trädgård och politik i modern tid.

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är märkta *.