buy Amoxicillin online buy Fluoxetine buy Zyban online buy Cozaar without prescription buy ventolin online buy Sildenafil no prescription buy Pepcid no prescription Kamagra no prescription Canadian Healthcare buy Aciphex online Strattera buy zoloft without prescription

Trädgård och politik

| Inga kommentarer

Microsoft Word - seminarieprogramTrädgårdochpolitik_utskick22aFORUM för trädgårdshistorisk forskning kommer i år att hålla sitt årsmöte med seminarium i Göteborg den 3-4 oktober, på temat Trädgård & politik. Första dagen ägnas åt föredrag och diskussioner, och andra dagen åt en exkursion med anknytning till temat.

I ett historiskt perspektiv finns många kopplingar mellan trädgårdskultur och politik. Olika tiders politiska diskurser har haft stort inflytande över estetik och utformning, av användning och plane- ring av trädgårdar och parker. Detta har kommit till uttryck på en mängd olika sätt, inte minst i städernas trädgårdsmiljöer, vilket kommer att speglas i flera av inslagen under årets seminarium. Seminariet kommer särskilt att belysa relationer mellan trädgård och politik i modern tid.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.